Acord GDPR


Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și Consiliului – Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în calitate de utilizator al site-ului online de servicii vânzare murături marca Mama Nina al societății Fix Co Prod Food s.r.l. este legală numai în condițiile în care vă exprimați consimțământul pentru această prelucrare.


Refuzul dumneavoastră de a vă da consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de societatea noastră prin intermediul site-ului de servicii de comercializare on-line.


Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului: varzamurata.ro, accesarea si furnizarea produselor on-line puse la dispoziție prin site-ul online de comercializare a murăturilor marca Mama Nina al societății Fix Co Prod Food s.r.l. (procesarea cererilor, emiterea facturilor si livrarea produselor persoanei vizate) este protejarea sistemului informatic și de comunicații al societății Fix Co Prod Food s.r.l.


În situația în care nu mai doriți să beneficiați de serviciile de vânzare on-line a produselor marca Mama Nina oferite de societatea Fix Co Prod Food s.r.l., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin accesarea site-ului – DATE PERSONALE.


DA - sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.


NU - sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.


Powered by
By expertAcounts.com